Jij wilt beginnen te schrijven?

Het grootste uitgeef-platform van de Benelux.

Jouw manuscript is (bijna) geschreven!

Stappenplan stap voor stap in drie stappen.

Wij publiceren àlle manuscripten !

(A) Stap 1 tot 5

De vrije schrijvers..

 

(B) Stap 6 tot 13 

De Vrije Schrijvers..

staan voor Vrijheid in doen en laten.

(C) Stap 14 tot 25

uitgeven, verkopen

tot marketing..


Stap 1.

Jouw manuscript is geschreven!

Nadat jouw manuscript af is, staat er een professioneel redactieteam voor je klaar.

             Jouw manuscript verdient immers een goede redacteur.


Stap 2.

Redigeren

Dit is de vorm van een tekst te corrigeren, waarbij er naast grammaticale aanpassingen ook rekening wordt gehouden met de stijl van het schrijven, de doelgroep en/of het medium. Het doel hiervan is een tekst vlotter leesbaar te maken voor de lezer. 


Stap 3.

Een goed verhaal verdient een extra redactieronde.

We laten je verhaal over aan proeflezers, samen met de onze, dat kan.

Onze lezers lezen jouw manuscript na en geven feedback op de leesbaarheid, indien nodig, ook vakinhoudelijke aanbevelingen.

De proeflezers kunnen reguliere lezers zijn maar ook ervaringsdeskundigen binnen jouw thema.

Onze proeflezers zijn onafhankelijk, zij kennen je niet en geven daardoor eerlijke en bruikbare feedback.

Zo beschik je ook over de juiste reviews, die je in je boek kunt vermelden.


Stap 4.*

Eigendomsrecht *

Jouw verhaal jouw manuscript jouw eigendom!


Stap 5.

Jouw manuscript is klaar!

Jouw verhaal bij de lezer brengen.

             Jouw verhaal laten verdelen aan meer dan +2500 boekhandels.

            Jouw verhaal naar buiten brengen via promotie en marketingplanning.


Stap 6

Jouw manuscript verhuist naar.

De Vrije Schrijvers staan voor Vrijheid in doen en laten.

Stap 7.

Ontwerp.

Jouw eigen verhaal in een unieke huisstijl.

Van boek, e-book, website, drukwerk, marketing, podcast, interview tot lezingen geven.


Stap 8.

Er worden 2 ISBN nummers aangevraagd.

1 ISBN nummer voor je boek.

1 ISBN voor je e-book.

Dus..!!

*Jouw manuscript, boek, e-book zijn en blijven jouw eigendom!!!


Stap 9.

Ontwerp van cover, flaptekst en voorwoord.

De juiste vormgevers gaan aan de slag over jouw huisstijl en verhaal.

Deze huisstijl is in grote mate beslissend voor de verkoop van je werk.

De cover moet direct aanspreken en/of uitdagen.

De flaptekst moet inspireren en aanzetten tot lezen.

Als de potentiële lezer jouw boek heeft aangekocht moet het boek gemakkelijk lezen.

Passend bij jouw thema is zeer belangrijk!


Stap 10.

E-book

Ontwerp van jouw e-book.


Stap 11.

Drukwerk

Drukken van je boek.

              De juiste papiersoort, die goed past bij jouw huisstijl en bij de juiste cover.


Stap 12.

Uitgeefplatform

Samen sterk, samen in het grootste uitgeefplatform van de Benelux.

               We verkopen jouw boek aan +2500 winkels en uitgeverijen.

               Alle denkbare (online)boekenwinkels......

               We leveren op het vooraf afgesproken tijdstip.


Stap 13.

Eigendomsrecht *

 Jouw verhaal jouw manuscript

JOUW eigendom!


(C) Verkopen

Hoe verder nu mijn manuscript klaar is voor uitgeven?

Gefeliciteerd je hebt het gehaald en nogmaals welkom bij

Het grootste uitgeef-platform van de Benelux.

Stap 14.*

Wij staan voor het nieuwe uitgeven waarbij jij, als schrijver, niet ondergeschikt bent aan een uitgeverij.

                Sluit je in alle vrijheid aan bij

Stap 15.

Promotie & marketing.

Dit zijn slechts de eerste stappen, wij gaan verder.

              Je bent klaar om je verhaal openbaar te maken.


Stap 16. *

Website

Persoonlijke auteurs-website.


Stap 17.

Podcast

Je wordt uitgenodigd in onze podcast waarin jij jouw verhaal kunt delen.


Stap 18.

Interview

Er kan altijd een interview video van je afgenomen worden.


Stap 19.

Lezingen

Indien je dat wenst, kan men jou ook boeken voor lezingen.

Daarvoor hoef jij niets te doen enkel jouw verhaal brengen.


Stap 20.

Logistiek

Logistieke, commerciële en technische aspecten van jouw producten.

Ook dit nemen wij onder handen.


Stap 21. 

Jouw verdienste

Per verkocht boek ontvang je maandelijks.

€3 royalty's.


Stap 22. 

Royalty's

Per verkocht e-book ontvang je maandelijks!

€0,99 royalty's.


Stap 23. 

Uitbetaling

Maandelijkse uitbetaling op JOUW rekening!


Stap 24.

Luisterboek.

Dit verdient een betere plaats op de markt!!

Maar het is helaas niet zo vandaag.

Dus, is dit tijdens de eerste vier jaar van uitbrengen af te raden!!!

Is helaas geen gouden ei van de kip..

Enkel verkrijgbaar op aanvraag!


Stap 25.

Lidmaatschap

Maandelijks opzegbaar en even goede vrienden.

Je mag altijd terugkomen en bent altijd opnieuw welkom.