Wat is een freelancer bij Schrijven in Vrijheid?

Een freelancer is een werkvorm die het goed doet op een arbeidsmarkt waar de vraag naar flexibiliteit groot is. Eigenlijk zeg je als freelancer: dit kan ik goed en kan ik betekenen voor ons als je dat wilt. Als jouw specifieke talent beschikbaar wilt stellen, kan je dus als freelancer worden inschakelen bij Schrijven in Vrijheid. Meestal is dat bij ons op regelbare basis voor meerdere vaste, losse en/of eenmalige Schrijver(s). Als freelancer stel je uw kwaliteiten en kennis in wat past in uwe agenda, nu en dan, voor en na uw vaste werkuren, een paar dagen, meerdere dagen of fulltime in een week of weekend. De werkuren zijn zeer gevarieerd en zoveel dat jezelf wilt verdienen. Je werkt altijd vanop afstand bij Schrijven in Vrijheid vanuit jouw thuis of elders. Wil je bij Schrijven in Vrijheid op regelmatige uren jouw kwaliteiten, kennis en/of talenten inzetten op zelfstandige basis, in bijberoep of voltijds freelancer ben je altijd welkom.

Als zelfstandige freelancer ben je bij Schrijven in Vrijheid een vaste meerwaarde.

  1. De relatie tussen Schrijven in Vrijheid en freelancer: Wij houden online toezicht op je inzet. Schrijven in Vrijheid heeft een vaste betalingsvoorwaarden. Jouw prestaties worden aan Schrijven in Vrijheid maandelijks gefactureerd. Wij betalen bij ontvangst bij factuur. Voer je opdracht goed uit, dan zijn alle credits voor jou. Voer je een werk niet goed uit, dan is het aan jou als freelancer om het recht te zetten of nemen wij in alle vrijheid afscheid van mekaar zonder problemen. Jijzelf hebt de vrijheid én de verantwoordelijkheid in eigen handen.

Voordelen van freelance werk

  • Jij neemt de regie van je loopbaan in handen.
  • Jij bepaalt wat je talent is en je kan je daarin verder specialiseren.
  • Jij bent partner van je opdrachtgever, je onderhandelt op gelijke voet over wanneer, hoe en waar je werkt.
  • Jij kan zelf je doelen stellen, ook over wat je wilt verdienen.

Nadelen van freelance werk

  • Je moet zelf op zoek naar opdrachten. Je hebt dus hoe dan ook commerciële vaardigheden nodig. Bij ons heb je altijd werkzekerheid.
  • Geen werk = geen geld.
  • Je hebt geen gewaarborgd maandinkomen bij ziekte, geen 13de maand, geen dubbel vakantiegeld, geen betaalde feestdagen, geen vakantiegeld en je wettelijk pensioen zal iets lager zijn dan dat van een werknemer.